Medlemmar

Svenska   |    English

Foto: Bengt Ekberg, SVA

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

 


Copyright ® 2016 Veterinär Foderkontroll