Hem

Foto: Bengt Nyberg, AAK

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Välkommen till VFK

Föreningen Veterinär Foderkontroll, VFK, är en sammanslutning av foder- och foderråvaruproducenter.

VFK:s intentioner är att på frivillig basis arbeta förebyggande för säkra foderprodukter. VFK:s fodersäkerhetsarbete är grundat på i Sverige och EU:s gällande foderlagstiftning, försiktighets- och HACCP-principer*. Dessa omfattande lagar och principer har tolkats av VFK i samråd med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och omformats till 18 punkter som beskriver VFKs normer för fodersäkerhet. Foder- eller foderråvaruproducerande företag som uppfyller dessa krav certifieras med SVA som inspektionsorgan.

* Med HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) avses den betydelse som definieras av Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Vill du veta mer om VFK:s arbete och fördelar med att vara med?

Kontakta Elisabeth Erichsen, informationsansvarig i VFK.

Copyright ® 2020 Veterinär Foderkontroll

Svenska   |    English