Historik

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Copyright ® 2020 Veterinär Foderkontroll

Svenska   |    English

 


Foto: Bengt Ekberg, SVA

Historik

VFK är en ideell förening som bildades 1997. Huvuddelen av VFK:s medlemmar utgörs av livsmedelsföretag vars biprodukter används som foderråvaror.

Ursprungligen inriktades VFK:s arbete på att verka för mikrobiologiskt säkra foderråvaror. År 1999 infördes en hygiencertifiering för de företag som uppfyllde av föreningen uppsatta krav.


Redan året därpå påbörjades diskussioner kring möjligheterna att utvidga målsättningen till att omfatta såväl kemiska, fysikaliska som biologiska risker.


Den 6 juni 2002 antogs en Standard för Fodersäkerhet (VFK:s 16-punkters program) och VFK beslutade att denna successivt skulle ersätta den tidigare hygiencertifieringen. Under början på år 2008 påbörjades arbetet med att göra VFK:s standard till nationella branschriktlinjer. Dessa accepterades av Jordbruksverket i slutet av 2008 och i samband med att dessa accepterades så upphörde VFK:s 16-punkters program.

 

Hösten 2006 tog VFK tillsammans med SVA fram en anpassning av "Standard för fodersäkerhet" för företag som är ISO

22000 certifierade. Denna förenklade standard finns parallellt med branschriktlinjerna för foderråvaruproducenter och kallas "VFK-VIP".


Under 2015 bytte VFK namn från Veterinär Foderråvarukontroll till Veterinär Foderkontroll, för att mer spegla medlemmars verksamhet. Dessutom uppdaterades branschriktlinjerna med en ny punkt gällande transporter, och dessa uppdaterade branschriktlinjer godkändes senare av Jordbruksverket.


Vill Du veta mer om VFK:s arbete och vilka fördelar som finns med att vara med så kontakta gärna informationsansvarig Elisabeth Erichsen