Utbildning

Svenska   |    English

 


Utbildningar i fodersäkerhet

Gemensamma VFK-utbildningar

Har du önskemål om utbildning gällande fodersäkerhet? Hör då gärna av dig så kan vi förhoppningsvis få till en gemensam VFK-utbildning. VFK har sedan många år ett nära samarbete med SVA.

Utbildningar för enskilda företag

På önskemål ges utbildningar till personalen vid enskilda företag. Program sätts ihop tillsammans med beställaren och exempel på ämnen som kan ingå är:

Fodersäkerhet

Mikrobiella, kemiska och fysikaliska risker i foder och fodertillverkning

Säkerställande av fodersäkerhet med hjälp av HACCP

Lagkrav för foder och foderråvaror

HACCP, vad är det och hur används det?

Bekämpning av mikroorganismer, främst salmonella

Åtgärder vid förhöjda halter av oönskade kemiska ämnen

Analys av foder, vilka analyser ska man köra och vad betyder resultaten

Om fodersäkerhetsarbete internationellt och i Sverige

Riskmoment vid produktion av foder och foderråvaror, exempel från "verkligheten"

Fokus på salmonella

Lagstiftning kring salmonella (importkontroll, krav på miljöprovtagning, åtgärder vid påvisad salmonella, värmebehandlingskrav etc.)

Salmonellabakterien (Var finns bakterien? Hur tillväxer/sprids den? Hur farlig är den? Hur blir man av med den?)

Salmonellaprovtagning i miljö och process, teori och praktiskt exempel

Vanliga orsaker till salmonellaproblem vid foderanläggningar

Copyright ® 2020 Veterinär Foderkontroll

  VFK:s program

 Branschriktlinjer för foder- & foderråvaruproducenter.

  Standard för fodersäkerhet för företag certifierade enligt ISO 22000 (VFK-VIP).

Foto: Bengt Ekberg, SVA